Strategi

Strategiudvikling der
styrker organisationen

En stærk strategi kræver en organisation, der kan eksekvere den. Hos Comentum går strategiudvikling ud på at definere både mål og midler sammen med ledelsen eller ejerkredsen. Vi trækker på bred erfaring og stor indsigt i sådanne processer.

Vi lytter, sætter i relation, stiller spørgsmål, vi foreslår kreativt og konstruktivt – og vi drøfter den samlede situation. Herefter defineres retningen. Vores procesfacilitering sikrer, at alle relevante interessenter involveres i strategiudviklingen, hvilket fører til fælles ejerskab og øget engagement. Med vores erfarne team og metoder sikrer vi, at strategien bliver forankret i hele organisationen.

Strategiarbejdet kan resultere i et behov for at styrke organisationen med nye talenter eller udvikle ledere og teams for at realisere det fulde potentiale og sikre strategiens eksekvering.

Stærk strategi fører til langvarige relationer

Veldefineret strategi optimerer
brugen af virksomhedens ressourcer

Strategien skaber sammenhæng
og enhed blandt medarbejderne