Privatlivspolitik

Generelt
Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed som Comentum naturligvis anerkender og respekterer.

Comentum er grundlagt og drevet af lysten til at bevise, at de rigtige mennesker, bragt ind i den rette sammenhæng, gør hele forskellen. En sammenhæng, hvor de udfolder og udvikler sig, og hvor den organisation, de er en del af, kan udleve sit fulde potentiale.

Vi brænder for at skabe udvikling og momentum ved at bringe de rigtige mennesker i spil på den rigtige måde. Vi finder ikke bare mennesker, der kan opfylde virksomhedens aktuelle behov. Vi finder dem, der kan gøre forskellen i morgen.

Det siger sig selv, at vi behandler personoplysninger, når vi skal finde de rette mennesker. Først og fremmest behandler vi kandidaters personoplysninger. De fleste oplysninger modtager vi fra den enkelte kandidat selv – på opfordring eller uopfordret. Vi indsamler også oplysninger fra andre, når det i situationen er tilladt, nødvendigt og muligt.

Vores politik om beskyttelse af personoplysninger skal gøre dig tryg, når du besøger vores hjemmeside og når du henvender dig til os og uanset om du er kunde eller kandidat.

Hvis du udleverer personoplysninger til Comentum, vil vi behandle disse i henhold til denne politik.

Besøg på Comentums hjemmeside
Ved at benytte denne hjemmeside giver du samtykke til, at Comentum må indsamle og bruge personoplysninger som anført nedenfor.

Comentum forbeholder sig retten til at ajourføre sin politik om beskyttelse af personoplysninger. Ajourføring vil blive bekendtgjort her.

Hvis du ikke kan acceptere betingelserne beder vi dig om at forlade hjemmesiden.

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det og du har ret til at kræve oplysninger begrænset eller slettet.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Henrik Nielsen på mail@comentum.dk.

Du kan også vælge at klage til Datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 

Telefonnummer + 45 33 19 32 00.
Mail:dt@datatilsynet.dk.
Hjemme-side: www.datatilsynet.dk

 

Særligt for kandidater, som sender personoplysninger til Comentum 

Har du på opfordring eller uopfordret sendt os en ansøgning og/eller dit CV til vores CV-database, vil du automatisk modtage en bekræftelse fra os.

I den forbindelse skal vi i henhold til databeskyttelsesreglerne oplyse dig om dine rettigheder i forhold til vores behandling af de personoplysninger du har valgt at dele med os og om de oplysninger vi måtte vælge at indsamle fra andre.

For at begrænse behandlingen til de oplysninger vi i første omgang har brug for, er du på vores hjemmeside opfordret til ikke at medsende CPR-nummer eller andre personoplysninger, som ikke er nødvendige i forbindelse med en rekrutteringsproces. 

Hvis du alligevel har delt sådanne oplysninger med os, vil vi straks, når vi læser ansøgningen eller CV`et, slette de personoplysninger vi ikke skal bruge. 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 • Comentum ApS, Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger du har sendt til os og de personoplysninger som vi selv måtte vælge at indhente hos andre. 
 • Formålene med behandlingen er – som du utvivlsomt er fuldt ud klar over – at bistå vores kunder med at finde de rette kandidater til ledige stillinger. 
  • Hvis du har sendt en ansøgning til en opslået stilling, vil vi gennemgå ansøgningen og de oplysninger du har medsendt, for at vurdere, om du kan komme i betragtning til den stilling du har søgt. 
  • Hvis du har søgt uopfordret, vil vi vuredere, om du kan kan komme i betragtning til en stilling. 
  • Hvis du har sendt dit CV til vores CV-database, vil vi rette henvendelse til dig, hvis vi er involveret eller involveres i en rekrutteringsopgave som vi – på baggrund af dit CV – vurderer, at du kan komme i betragtning til.
 • Du har delt dine personoplysninger med os for at komme i betragtning til en konkret stilling eller til en stilling som senere måtte blive slået op. Behandlingen sker således til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning – og også i din interesse – forud for mulig indgåelse af kontrakt.
 • Som dataansvarlig forfølges vores og vores kunders legitime interesser i at finde den rette kandidat og samtidig forfølges kandidaternes interesse. Da rette match mellem vores kunder og kandidaterne er afgørende for begge parter, er der reelt ingen grund til at foretage en interesseafvejning. Vores behandling af de personoplysninger vi har modtaget og selv indhenter, er i alle parters interesse.
 • De kategorier af personoplysninger, vi eventuelt – og hvis du er i betragtning til en konkret stiling – indhenter fra andre er oplysninger, der er relevante for dit kandidatur til stillingen.
 • De personoplysninger vi har modtaget fra dig og eventuelt indhenter fra andre, deles først og fremmest med vores kunder. Vi videregiver dog kun dine personoplysninger til vores kunde, hvis du kommer i betragtning til en stilling hos kunden. Kunden bliver dataansvarlig fra det øjeblik kunden modtager dine personoplysninger fra os. Der vil fra det øjeblik bestå et delt dataansvar for dine personoplysninger. 
 • Hvis kundens identitet ikke fremgår af stillingsopslaget, deler vi ikke dine oplysninger med kunden uden din accept. 
 • I øvrigt deles personoplysningerne med hostingleverandør samt testudbydere.
 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer, medmindre vi har påtaget os en rekrutteringsopgave for en virksomhed eller organisation i et tredjeland. I så fald vil du få nærmere oplysninger, inden personoplysningerne deles.
 • Vi skal oplyse hvor dine personoplysninger stammer fra, hvis vi har modtaget oplysninger om dig fra andre. Vi indhenter og modtager oplysninger fra de referenter du har givet tilladelse til at vi må kontakte, men kun hvis du er i betragtning til en stilling. 
 • Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 6 måneder efter en konkret stilling er besat.
  • Hvis din henvendelse fører til, at du får en stilling, vil vi opbevare dine personoplysninger i 24 måneder efter din tiltrædelse i stillingen. Det skyldes at vi har et ansvar i forhold til vores kunder og et dokumentationsbehov. 
  • Hvis du ikke har været i betragtning til en konkret ansøgt stilling, sletter vi oplysningerne straks når stillingen er besat.
  • Hvis du har sendt dit CV til vores CV-database, vil vi opbevare det i 24 måneder, hvorefter det slettes. Hvis vi vurderer, at det er relevant, vil vi rette henvendelse til dig inden de 24 måneder er gået, med opfordring til at sende os et revideret CV til vores CV-database. 
 • Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i vores behandling af personoplysninger.
 • Du har ret til at trække samtykke tilbage. Det bliver kun aktuelt, hvis vi måtte vælge at indhente dit samtykke til en given behandling, og så vil du modtage nærmere oplysninger, dels om hvad du anmodes om at give samtykke til, men også om retten til at trække det tilbage og konsekvenserne heraf. 
 • Du har til enhver tid ret til at anmode om at få indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at anmode om begrænsning af vores behandling eller sletning af dine personoplysninger. Herudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, samt ret til under konkrete omstændigheder, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og få disse sendt til en anden virksomhed. Endelig har du ret til enhver tilgængelig information om, hvorfra oplysninger, som vi måtte have indsamlet hos andre end dig, stammer.
 • Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Henrik Nielsen på mail@comentum.dk                                                                                                                                                       
  • Du kan også vælge at klage til Datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Telefonnummer + 45 33 19 32 00. Mail: dt@datatilsynet.dk. Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Hvem er vi? 

Denne hjemmeside er ejet og drevet af Comentum ApS, Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa. 

 

Denne privatlivspolitik er opdateret i april 2024