Comentum er committed til momentum! Det momentum, som en organisation opnår, når dens fulde potentiale frigøres, og når alle dele af organisationen arbejder mod det fælles mål: Strategien! Derfor hænger udvikling af strategi, ledelse og organisation uløseligt sammen – med hinanden og med rekruttering af medarbejdere.

Comentum tilbyder consulting, som rummer både strategi-, ledelses- og organisationsudvikling. Målet er at opnå momentum gennem fælles commitment til målet.

 

Strategiudvikling

En strategi er aldrig bedre, end den organisation der skal eksekvere den. Derfor handler strategiudvikling både om mål og midler. Hvilke mål skal virksomheden eller organisation nå, og hvilke – først og fremmest personalemæssige – midler har vi til rådighed? Hos Comentum har vi en bred erfaring med strategiudvikling, og det er ofte omkring arbejdet med virksomhedens strategi, at vores kunderelationer tager deres udgangspunkt.

Vi faciliterer processer, der sikrer, at alle de relevante parter i virksomheden kommer hele vejen rundt om det at udvikle en strategi. Fælles ejerskab giver fælles commitment, og vores erfaring og metoder sikrer en grundig forankring af strategien i hele organisationen.

Ofte viser arbejdet med at udvikle strategien sig at afføde et behov for at supplere organisationen med nye kræfter. Strategiarbejdet kan også afsløre behovet for at iværksætte en målrettet udvikling af enkelte ledere, et helt lederteam eller hele organisationen for at sikre udfoldelsen af organisationens fulde potentiale og eksekveringen af strategien.

 

Ledelsesudvikling

Det er virksomhedens ledelsesteam, der skal gå forrest og vise vejen, når strategien er lagt og skal udmøntes i form af konkrete handlingsplaner og initiativer. Comentum tilbyder udviklingsforløb af både ledelsesteams og enkelte ledere i organisationen. Uanset om vi har været en del af strategiudviklingen eller ej, så tager vores udviklingsforløb altid udgangspunkt i virksomhedens strategi.

Comentum har stor erfaring med udvikling af topledere og ledelsesteams, og vores programmer fokuserer på den fulde udfoldelse af de menneskelige ressourcer hos hver enkelt leder. For at et ledelsesteam skal kunne trække læsset, vise vejen og skabe resultater på bundlinjen, er det ofte nødvendigt med et fælles og handlingsorienteret udviklingsforløb, og det er netop det, vi tilbyder. Et forløb, der er tæt på jeres virkelighed og tager udgangspunkt i netop jeres strategi.

 

 

Organisationsudvikling

Udvikling af hele organisationen handler i høj grad om at forløse dens fulde potentiale og om at tilpasse den til den strategi, man forfølger. Ganske som det er tilfældet med ledelsesudvikling, så ligger et forløb omkring organisationsudvikling derfor ofte i naturlig forlængelse af et forløb omkring virksomhedens strategi.

Organisationen skal udleve og efterleve virksomhedens strategi og skabe resultater på bundlinjen. Det er den ultimative opgave, og det er den opgave, som Comentums forløb omkring organisationsudvikling tager udgangspunkt i. Her er vi helt nede i maskinrummet for at sikre eksekveringen af strategien og den fortsatte udvikling af virksomheden.

Ingen virksomhed er stærkere eller bedre, end de mennesker den beskæftiger. Derfor er organisationens udvikling et afgørende skridt for at sikre realisering af strategien. Comentums udviklingsforløb tager udgangspunkt i virksomhedens strategi med respekt for den aktuelle situation og de ressourcer – både økonomiske og menneskelige – som er til rådighed i virksomheden. Et udviklingsforløb kan afdække uforløste potentialer. Men et udviklingsforløb kan også synliggøre mangler i organisationen, som bør dækkes ind i form af rekruttering af nye medarbejdere. I begge tilfælde er Comentum den rette til at hjælpe.

Selvom strategien er udgangspunktet, så har vi ikke fødderne plantet i den blå luft, men derimod solidt i virksomhedens virkelighed. Vi lever os ind i realiteterne og jeres aktuelle situation, processer og arbejdsgange, og vi har altid blikket stift rettet mod fremtiden. Vi skal have respekt for, hvor I er, og hvor I kommer fra. Og vi skal have fokus på, hvor I skal hen.

Det kræver en ganske særlig grad af commitment at opnå det momentum, som I har brug for på den rejse, og det er netop den afgørende forskel, som Comentum byder ind med. Den strategiske tilgang og troen på, at de rigtige mennesker bragt rigtigt i spil i den rigtige sammenhæng – gør hele forskellen.

Kontakt os og hør mere om vores omfattende erfaring og referencer inden for udvikling af både strategier, ledere, ledelsesteams og organisationer.