Studiemedarbejder, Comentum

  • Aabenraa
  • Denne stilling er blevet besat

At tiltrække de bedste kompetencer er en kerneydelse for Comentum – for på den måde at opfylde vores kunders ønsker og strategiske målsætninger.

Vi løser opgaver i en bred vifte af forskellige brancher, og på forskellige organisatoriske niveauer fra specialister og nøglemedarbejdere til direktører i mindre og mellemstore virksomheder.

Som studiemedarbejder bliver det din hovedopgave, at identificere og skabe kontakt til de rette kandidater. I arbejdet med at finde dem, anvender du alle de kanaler der er til rådighed.

Du vil få ansvaret for en del af den dokumentation vi udarbejder. Du bliver et centralt bindeled mellem konsulenter, kandidater og kunder, og du indgår i de este led af rekrutteringsprocessen. Vi vil naturligvis give dig en grundig introduktion, hvor vi sætter dig ind i alt det du skal vide.

Som person er du energisk, udadvendt og du har nemt ved at komme i kontakt med andre mennesker. Det er vigtigt at du er resultatorienteret – du vil blive målt på resultatet af dine indsatser.

Du ved at man skal yde, før man kan nyde, og du går gerne den ekstra mil for at nå i mål. Du arbejder struktureret med dine opgaver, og har en høj stresstærskel. Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse.

Du behersker O ce-pakken og har ge- nerelt nemt ved at tilegne dig ny viden. Engelsk i skrift og tale er en fordel.

Du tilbydes et spændende job, med frihed under ansvar, der giver dig god indsigt
i mange forskellige brancher og organi- sationer. Et job der giver et godt indblik i konsulentverdenen, hvilket mange har glæde af hele deres arbejdsliv.

Timetal, løn og ansættelsesvilkår for- handles individuelt.

Ved du, at Mennesker driver verden, og har du lyst til at arbejde i en virksomhed med et stort netværk især i det private erhvervsliv! Og mener du, at du har den pondus der skal til for at lykkes i dette job! Så send din ansøgning mærket ́ST-0118 ́ til job@comentum.dk.

Har du spørgsmål til jobbet er du velkom- men til at kontakte os på tlf. 26 39 62 99. Du kan få mere at vide om os på www.comentum.dk.