Projekt- og Planlægningsingeniør

 • Grindsted
 • Denne stilling er blevet besat

Med reference til lederen af projektafdelingen søger vi en Projekt- og Planlægningsingeniør, der i samarbejde med kolleger på de forskellige forsyningsområder skal stå for den overord- nede planlægning samt projektansvaret ved gennemførelse af tekniske udviklings- og renoveringsopgaver.

I jobbet kan følgende fremhæves:

 • Du vil få ansvar for tilvejebringelse af dokumentationen, der danner beslutningsgrundlaget for prioriteringen af de opgaver der skal igangsættes
 • Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger, herunder især i et tæt samspil med driften, og eksterne rådgivere, og det er målet at skabe en rød tråd fra den overordnede planlægning til den fysiske udførelse af projekterne.
 • Du forventes at bidrage aktivt til, at vi kan indvinde gevinster ved synergier og derved at ressourcerne anvendes bedst mulig
 • Du vil indgå i et tæt samspil med dine kolleger i driften i relation til at identificere og gennemføre driftsoptimeringer. Det er en god forudsætning for at løse opgaven, at man har teknisk indsigt og forståelse for produktionsprocesser.

Kandidaten

 • Du er uddannet ingeniør inden for maskinteknisk retning el.lign. Har du suppleret din uddannelse med viden indenfor procesoptimering vil det være en fordel
 • Du har erfaring med overordnet planlægning indenfor forsyning. Din faglige viden er opdateret, og du vil i løbet af relativ kort tid kunne arbejde selvstændigt med din del af opgaven
 • Vi lægger stor vægt på din evne til både at se og tænke tingene i et overordnet perspektiv, og samtidig kunne skabe innovation i samspil med dine kolleger i driftsområderne
 • Du har erfaring med at indgå i dialog med mange forskellige interessenter – herunder myndigheder og rådgivere – og du har indsigt i og forståelse for de udførende processer
 • Du er analytisk og logisk velbegavet, og du er selvigangsættende og ambitiøs
 • Du evner at omgås mennesker på alle organisatoriske niveauer, og du kommunikerer ubesværet også om komplekse emner
 • Du har en god økonomisk indsigt og forståelse
 • Du evner at have mange bolde i luften uden at miste overblikket, og du har en høj stresstærskel
 • Du løser dine opgaver på en struktureret måde, og du kan både arbejde selvstændigt og indgå som en del af et team

Virksomheden

Du tilbydes et spændende og udviklen- de job, i en virksomhed der er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø. Der er tale om en branche der undergår store forandringer – og flere er på vej, hvilket er med til at give dig en spændende og udfordrende hverdag. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætninger for at løse denne opgave, så send din ansøgning mærket ”PP-0117” til job@comentum.dk.

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.

Du kan få yderligere oplysninger om virksomheden på www.gev.dk