Kompagnon

  • Trekantområdet
  • Denne stilling er blevet besat

Drømmer du om at blive selvstændig, og har du hænderne og hovedet skruet rigtigt på?

Vores kunde er en mindre, specialiseret leverandør til dansk landbrug. Virksomheden er inde i en positiv udvikling, og forventer yderligere vækst i de kommende år. Virksomheden har en længere historik, og blev købt af den nuværende ejer tilbage i 2009. I forbindelse med forberedelserne til et generationsskifte, og i løbet af en årrække en overtagelse af hele forretningen, søger vi en kompagnon til ejeren. Foruden ejeren beskæftiger virksomheden 3 montører og en administrativ medarbejder, og omsætningen er fordelt på timelønsarbejde, salg af nye anlæg og reservedele.

Din dagligdag vil veksle mellem at løse konkrete installations-, reparations- og montageopgaver ude hos kunderne, telefonisk kundekontakt, tilbudsberegning og besøg hos eksisterende og nye kunder. Du indgår selv i den daglige drift, og det er en god forudsætning for at kunne overtage forretningen, at du selv har praktisk erfaring med de opgaver, man løser og den teknologi, man arbejder med.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Du kan f.eks. være uddannet landmand, smed, maskinmester eller et andet relevant håndværk. Din teoretiske baggrund er heller ikke afgørende, men vi lægger vægt på, at du kan regne og regne den ud, og at du arbejder systematisk og struktureret og kan bevare overblikket, når der er mange bolde i luften.

Det vigtigste er, at du har erfaring med at løse praktiske udfordringer, at du kan sætte dig ind i, hvordan tingene hænger sammen og derigennem skabe de rigtige løsninger for kunderne, både i tanke og handling. Du er god til kundekontakten, og du forstår at bygge relationer, som holder på den lange bane, så kunderne har lyst til at komme igen. Forretningen baserer sig i høj grad på, at kunden får den rådgivning og løsning, der er behov for, ikke mere og ikke mindre. Ordentlighed er et nøgleord, og det er en fordel, hvis du har kendskab til landbrugsdrift.

Den nuværende ejer vil gerne beskæftige sig med andre gøremål, men der er ikke noget der haster. Vi forestiller os derfor, at den ny kompagnon starter som montør ved siden af ejeren, og stille og roligt arbejder sig ind i tingene. Hvis det er ønskeligt, kan man på forhånd aftale vilkårene for at købe sig ind, og så gøre det, når begge parter mener at tiden er moden. Har man forudsætningerne for at overtage forretningen med det samme, måske fordi man allerede kender branchen, er det også en mulighed.

Går du rundt med drømmen om at blive selvstændig, og har du det der skal til at drive både dig selv, medarbejderne og hele forretningen, så er det her en rigtig spændende mulighed for at få foden indenfor i en meget veldrevet forretning, der med en fin lønsomhed kan overleveres på en god måde.

Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere? Så er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om jobbet på 3046 2858. Din ansøgning sender du til job@comentum.dk, mrk. ”KN-0223”.