Intern Revisor, Modeller og Solvens

 • Aabenraa
 • Denne stilling er blevet besat

På vegne af Sydbank, der er en af Danmarks største banker, søger vi en kompetent, ambitiøs og nysgerrig intern revisor. Bankens interne revision beskæftiger 18 medarbejdere og er en af Sønderjyllands største interne revisionsafdelinger. Du får reference til afdelingschefen og bliver en del af et team på 4 medarbejdere, der har ansvar for at revidere de 3 højt prioriterede områder:

 • Risikomodeller på kreditområdet
 • Bankens solvensopgørelse og solvensbehov
 • Processer og interne kontroller på model- og solvensområdet

De 3 områder er helt centrale i bankens ”maskinrum”, og i forlængelse af bankens strategi og myndighedernes krav til revision på området, vil du deltage i videreudviklingen af effektive og tidssvarende måder at løse opgaverne på. Du får et afvekslende job med en bred kontaktflade både internt og eksternt, og du vil indgå i dialog og samarbejde med den eksterne revisor og udarbejde rapportering til myndighederne på området.

Vi forestiller os, at du kommer med erfaring indenfor revision, myndighedsrapportering på regulerede områder eller fra arbejdet med kvantitative modeller, som gør dig i stand til at tilrettelægge og udføre revisioner og rapportere herom til bankens ledelse.

Vi ser gerne, at du

 • har en videregående uddannelse som cand.merc.aud., cand.scient.oecon. eller cand.merc.jur.
 • har revisionsmæssig erfaring eller har arbejdet med statistiske modeller og datadrevne løsninger til understøttelse af risikostyring
 • er analytisk stærk og motiveres af at løse opgaver med høj grad af dybde og kompleksitet
 • er nysgerrig og har mod på at tilegne dig ny viden på et område, som hele tiden udvikler sig
 • arbejder struktureret med et godt overblik
 • har lyst til at indgå i projektarbejde på tværs af bankens organisation
 • tager ansvar for både din egen og afdelingens læring og kompetenceudvikling
 • har gode samarbejdsevner og lægger vægt på at være en kompetent sparringspartner

Du tilbydes et attraktivt job med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i en virksomhed drevet af sunde værdier og godt købmandskab. Omgangstonen er meget uhøjtidelig, og kulturen bærer præg af dialog og åbenhed, og der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø og det at være en god kollega. Ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt niveau.

Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætningerne for at skabe succes i dette job, så send din ansøgning mrk. ”IR-0523” til job@comentum.dk. Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om jobbet på 2973 4542.

Sydbank er bank for rygraden af dansk erhvervsliv, og de privatkunder, der sætter pris på professionel rådgivning i Danmark og Nordtyskland. Med 2.100 engagerede medarbejdere organiseret i 13 områder er Sydbank stor nok til at være dygtig og lille nok til at være nærværende. Du kan læse mere om Sydbank på www.sydbank.dk.