Fabrikschef, Sverige

Vores kunde, der er en markedsledende industriel underleverandør med primært fokus på det nordtyske og skandinaviske marked, søger til koncernens faciliteter i Eskilstuna en ny fabrikschef. 

Jobbet rummer udover det overordnede ansvar for varemodtagelse, produktion og vedligehold tillige ansvaret for QHSE. Fabrikken arbejder i 2 holds skift, beskæftiger ca. 40 medarbejdere og ledergruppen består af 1 produktionschef og 2 mellemledere samt en salgsleder i stiplet reference. Fabrikschefen vil indgå i en ledelsesstruktur, hvor denne og Salgschefen i fællesskab udgør ledelsen på sitet – begge med direkte reference til selskabets adm. direktør.

Et af de væsentlige konkurrenceparametre for virksomheden er kvalitet og leveringssikkerhed, og en af hovedopgaverne bliver at strukturere og sætte retning, for derigennem at løfte performance. Udover at betjene egne kunder i nærområdet, indgår fabrikken som en del af den samlede kapacitet i koncernen, og der ligger tillige en opgave i at integrere fabrikken i koncernens struktur og metode, så fabrikken bliver en mere agil del af det samlede set-up. Koncernen har over de senere år foretaget en del opkøb af virksomheder med komplementære kompetencer, som ligger i direkte forlængelse af kerneforretningen. Det er tanken at der også på dette område skal gøres en særlig indsats for at få disse aktiviteter integreret og omsat til en del af det samlede værditilbud til kunderne.

Den rette kandidat til jobbet rummer solid ledererfaring fra en industriel produktionsvirksomhed – måske fra en underleverandør – og gerne en teoretisk baggrund som ingeniør eller maskinmester. Det er en forudsætning for at lykkes i jobbet, at man både kan sætte rammer og give retning på en sådan måde, at man kan skabe forandringer samtidig med at man får sine ledere og medarbejdere med sig.

Som person er du moden med et godt overblik, og du rummer en naturlig gennemslagskraft. Du har en god økonomisk indsigt og en meget forretningsorienteret tilgang til ledelse. Du er en erfaren bruger af IT, og du har en opdateret viden om LEAN og produktionsledelse generelt. Du er god til mennesker, og din ledelsesstil bærer præg af dialog og åbenhed, så du får ledere og medarbejdere til at løfte og tage ansvar. Når det er nødvendigt kan du skære igennem, men i udgangspunktet har du fokus på at få dit hold til at lykkes. Du trives med at blive målt på dine indsatser, og du er vant til at tænke i udvikling og forbedring af det bestående.

Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation på vinderkurs. Omgangstonen er uhøjtidelig og der er på samme tid plads til ambitioner og god humor. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer. Der vil være mulighed for enten fastansættelse eller en udstationering.

Har du mod på nye udfordringer og har du forudsætningerne for at løse denne opgave, så send din ansøgning mærket ”FC-0118” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte os på 73 62 90 00.