ESG-konsulent

  • Sydjylland
  • Denne stilling er blevet besat

Brænder du for ESG, Sustainability og CSR

En af landets førende virksomheder i den finansielle sektor søger til en nyoprettet stilling en ny kollega, der skal indgå i koncernens udviklingsarbejde indenfor ESG, bæredygtighed og samfundsansvar. Med reference til områdedirektøren for direktionssekretariatet, hvorunder også bankens strategifunktion er placeret, indgår du i et team, der har ansvaret for at koordinere indsatserne bredt i organisationen, og for rapportering og overvågning af lovgivning på området. Det er et fagområde der er i rivende udvikling, og teamet skal derfor styrkes yderligere.

Du forventes at bidrage til løsning af en bred vifte af opgaver, herunder

  • Løbende overvågning af ny lovgivning på området samt implementering af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Udarbejdelse af koncernens årlige CSR-rapport og videreudvikling af scope og metode
  • Opfølgning og rapportering om virksomhedens tilslutning til internationale konventioner som f.eks. Global Compact og FN’s principper for forsvarlig drift af finansiel virksomhed
  • Bidrag til udvikling af forretningsmæssige tiltag indenfor bæredygtig finansiering
  • Overvåge og forbedre virksomhedens ESG-ratings
  • Igangsætte og sikre fremdrift i udviklingsprocesser på CSR-projekter
  • Kommunikation internt og eksternt om virksomhedens indsatser på området
  • Deltage i brancherelevante netværk i den finansielle sektor

Din succes i jobbet afhænger, udover dine forudsætninger for at tage ansvar for det faglige indhold i jobbet, i lige så høj grad af din evne til at kommunikere internt og eksternt med forskellige stakeholders. Og af din evne til at arbejde tværorganisatorisk med integration af de processer der knytter sig til opgaverne. Med andre ord skal du både tage ejerskab, og skabe begejstring for emnet, så det integreres som en del af den daglige forretning.

Du har en videregående uddannelse som f.eks. cand. merc. jur./aud, cand. oecon, cand. Scient.pol eller tilsvarende, og gerne nogle års erhvervserfaring. Du har gerne erfaring med ikke-finansiel rapportering, revison eller compliancearbejde, alternativt har du erfaring fra den finansielle sektor og gå-på-mod til at tilegne dig viden om området.

Du har et højt energiniveau, der gør dig i stand til at facilitere og drive dialogen med forretningen og sætte ESG, bæredygtighed og samfundsansvar på dagsordenen både internt og eksternt. Du er en dygtig kommunikator, og du har nemt ved at begå dig blandt beslutningstagere og samarbejdspartnere, hvor du skaber forståelse og buy-in til projekter og opgaver. Du er analytisk og logisk velbegavet, og du er hurtig til at tilegne dig ny viden og sætte dig ind i nye forretningsområder.

Du tilbydes et attraktivt job med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i en virksomhed drevet af sunde værdier og godt købmandskab. Kulturen bærer præg af dialog og åbenhed, og der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø og det at være en god kollega. Ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt niveau.

Har du mod på nye udfordringer og har du forudsætningerne for at skabe succes i dette job, så send din ansøgning mrk. ”ESG-0622” til job@comentum.dk. Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om jobbet på 2973 4542.