Erhvervscenterdirektør, Frøs Sparekasse

  • Overalt
  • Denne stilling er blevet besat

Frøs Sparekasse står på et stærkt fundament med en høj kunde- og medarbejdertilfredshed. Sparekassen har i 2018 igangsat en strategi- og værdiproces, der har sigte på fortsat vækst og udvikling, med særligt fokus på erhvervskunder og boliglån til private. For at styrke sin position på erhvervsområdet, har sparekassen i forlængelse heraf samlet erhvervskompetencerne i 4 erhvervscentre. 

Til at lede og udvikle Frøs Sparekasses ny Erhvervscenter Nord, der forretningsmæssigt dækker Vejle, Fredericia og Kolding, søger vi en Erhvervscenterdirektør. Med reference til Erhvervsdirektøren får du det salgs- og ledelsesmæssige ansvar for Erhvervscenter Nord, der foruden direktøren beskæftiger 3 erhvervskundechefer og en erhvervsassistent. Centeret vil få domicil i nyindrettede lokaler på Horsensvej i Vejle fra 1. juli 2018, og vil indtil da være midlertidigt placeret i Kolding.

Dine primære opgaver vil være at lede, motivere og udvikle centerets medarbejdere, og sammen med dit team at realisere Frøs ambitiøse målsætninger for Erhvervscenter Nord. Målsætningen for centeret indeholder konkrete mål for forretningens udvikling, og herunder også for hvilken markedsposition man sigter efter. Det bliver din rolle at styrke salget, og vi forventer at du går foran og viser vejen, og at du meget aktivt placerer dig som Frøs ansigt udadtil overfor målgruppen af potentielle kunder.

Den rette kandidat kommer fra den finansielle sektor og har sin erfaring primært fra erhvervskundesiden. Derudover har du ledererfaring, og vi ser gerne at du allerede er aktivt placeret i relevante netværk og at du derigennem har en kort vej til dialog med nye potentielle kunder. Din uddannelsesmæssige baggrund er ligeledes fra den finansielle sektor, gerne suppleret med en HD, Cand.merc.fin. eller tilsvarende. Du har en opdateret viden indenfor erhvervsområdet, og du har det kreditmæssige håndværk på plads.

Som person er du åben og udadvendt, og du er god til at etablere, udvikle og vedligeholde relationer. Du er ambitiøs, målrettet og resultatorienteret, og du formår både at se tingene i et større perspektiv, og fordybe dig i detaljen når det er krævet. Din lederstil er kendetegnet ved at være dialogbaseret, åben for sparring og udvikling af både den enkelte og teamet. Endelig har du et vindende væsen og en positiv attitude, der smitter af på dine omgivelser.

Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation, der er inde i en meget positiv udvikling. Jobbet indeholder muligheder for både faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling. Omgangstonen er uformel og ligefrem med plads til humor og et godt socialt miljø.

Har du mod på nye udfordringer og har du forudsætningerne for at løse denne opgave, så send din ansøgning mærket ”CD-0218” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00. Du kan se mere om Frøs Sparekasse på www.froes.dk