Driftschef

Forandringsledelse
Turnaround

Vores kunde, der er et datterselskab i en større international koncern, beskæftiger ca. 300 medarbejdere i Danmark fordelt på forskellige lokationer. Virksomheden er en anerkendt og betydelig aktør i sit marked, og kunderne er både offentlige og private. Der tale om en industri, hvor konkurrencen er skærpet de senere år, og hvor kravene til effektivitet og optimering er markant stigende. Markedet er præget af hård priskonkurrence og i perioder af pæn overkapacitet. Resultaterne har de senere år været under pres, og derfor igangsættes der nu en større forandringsproces, der skal bringe virksomheden tilbage til en lønsom forretning.

Du får til opgave at gennemgå hele virksomhedens supply chain med henblik på at identificere alle mulige løsninger på at opnå en mere konkurrencedygtig drift, og du vil efterfølgende få ansvaret for at tingene implementeres og omsættes til virkelighed. En stor del af de mulige tiltag er allerede identificeret og italesat, men der bliver tale om en længere proces, hvor alle udfordringer endnu ikke er identificeret. Du får det driftsmæssige ansvar for området, og du vil blive målt på din evne til at skabe synlige og målbare resultater. Du får det ledelsesmæssige ansvar for 3 afdelingschefer, 11 funktionærer og ca. 115 timelønnede, og dit geografiske område dækker Jylland og Fyn. Denne del af forretningen repræsenterer en omsætning på ca. DKK 350 mio. Du vil få reference til virksomhedens regionschef i vest og dit primære arbejdssted vil være på virksomhedens domicil i Trekantområdet.

Den rette kandidat til jobbet kommer med erfaring fra et job som fabriks- eller produktionschef, og du har bevist, at du kan lede og skabe fornyelse i et miljø under stor forandring. Har du tidligere gennemført en turnaround proces, vil det være en fordel. Du har formentlig en teknisk baggrund f.eks. som ingeniør, og du har en opdateret viden indenfor produktionsoptimering i bred forstand. 

Du har en karismatisk og sympatisk fremtoning, og som menneske er du både robust og vedholdende. Du ved, at kommunikation er en nøglekompetence i forhold til at lede i forandring, og du kan møde folk på alle niveauer i øjenhøjde. Du er målrettet og resultatorienteret, og du har en skarp evne til hurtigt at gennemskue kompleksitet og til at komme ind til sagens kerne. Du er forhandlingsvant, og du trives med komplekse opgaver, hvor der ofte ikke findes en entydig løsning.

Du tilbydes et spændende og udfordrende job, som for den rette kandidat rummer mulighed for at lede og præge en meget spændende omstillingsproces. Arbejdsmiljøet er uhøjtideligt, og omgangstonen er uformel med plads til humor. Der er i praksis tale om en meget flad organisation, hvor der ikke er så langt fra ledelsesniveauet til der, hvor tingene produceres. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt niveau.

Har du forudsætningerne for at løse denne opgave, og har du mod på nye udfordringer? Så send din ansøgning mærket ”DC-1218” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 73 62 90 00.