Direktionsassistent

  • Syddanmark
  • Denne stilling er blevet besat

Med reference til koncernens adm. direktør søger vi en direktionsassistent, der med professionalisme, overblik og skarp prioritering kan bidrage til og understøtte ledelsen i en bred vifte af opgaver. Virksomheden er privatejet, beskæftiger ca. 1800 medarbejdere og opererer i ca. 90 lande verden over. Virksomheden omsætter for godt DKK 3 mia. Der er tale om en stilling, der stiller store krav til din forretningsforståelse, dit internationale mindset og dine skarpe analytiske evner. Virksomheden har domicil i det sydlige Danmark.

Jobbet rummer stor bredde, som spænder fra analyser og opfølgning på KPI’er, driftsøkonomi samt opfølgning på enkelte forretningsområder, til udarbejdelse af beslutningsoplæg og planer for fremdrift i projekter. Det bliver din opgave at sikre, at deadlines og milestones overholdes, og foruden ansvaret for en række administrative opgaver, får du også en rolle som projektleder på en række interne tværorganisatoriske projekter. Du planlægger, strukturerer og følger proaktivt op på opgaver og projekter bredt i virksomheden, og du er en naturlig tovholder i forhold til implementering og forankring af konkrete tiltag. Du vil fungere som en tæt sparringspartner for den adm. direktør, og du vil på dennes vegne løse opgaver og træffe selvstændige beslutninger.

Du har en relevant videregående kommerciel uddannelse på kandidatniveau, og du har min. 10 års erhvervserfaring, herunder gerne erfaring fra en tilsvarende rolle i en global virksomhed. Du har en solid indsigt i forretningsdrift, du har international erfaring og du kan begå dig på alle organisatoriske niveauer. Du evner på samme tid at være en skarp sparringspartner og at være den, der understøtter processen, så beslutninger kan træffes og omsættes til handling. Du er vant til at udarbejde business cases, forberede beslutningsoplæg og at udarbejde analyser af forskellig art, og du kan formidle komplekse sammenhænge på en let forståelig måde. Du er en erfaren bruger af IT og du kan begå dig på forhandlingsniveau i engelsk skrift og tale. Mestrer du flere fremmedsprog er det en fordel.

Som person har du en naturlig gennemslagskraft, og et vindende væsen. Du er robust af natur, og du arbejder metodisk og struktureret med dine opgaver. Du er en teamplayer, men kan også gå på egen hånd. Du har et stærkt drive og højt energiniveau, og du er sat i verden for at skabe resultater. Du er vant til et stort arbejdspres, og du formår at holde mange bolde i spil samtidig. Du er løsningsorienteret, og du trives i en organisation, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. Som menneske har du et positivt livssyn, og du hviler godt i dig selv.

Du tilbydes et spændende og udfordrende job, der for den rette kandidat er et naturligt karrieremæssigt springbræt. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvorfor alle opgaver er endnu ikke defineret. Dette åbner mulighed for, at du i en vis udstrækning selv kan være med til at præge indholdet i jobbet. Virksomheden har et godt arbejdsklima, tonen er uformel og uhøjtidelig, og man har en professionel tilgang til at drive virksomhed, samtidig med at det skal være et rart sted at arbejde. Du må påregne ca. 10 rejsedage årligt. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætningerne for at løse denne opgave, så send din ansøgning mærket ”DA-0618” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.