Chef for Compliance

  • Aabenraa
  • Denne stilling er blevet besat
Persondata
Regulatorisk forretningsevaluering
Kontrolfunktion

Kreditbanken, der er Sønderjyllands lokale bank, med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder, beskæftiger ca. 70 kompetente og engagerede medarbejdere. Banken bygger sin forretning på værdier som fleksibilitet, ansvarlighed og nærvær – tilsat en god portion sund fornuft. Bankens hovedkontor er placeret i Aabenraa.

Til at varetage bankens opgaver indenfor compliance og persondata, herunder en række projektopgaver der knytter sig til de forskellige områder, søger vi en chef for Compliance. Stillingen er nyoprettet, og man vil indgå i den brede ledergruppe med reference til bankens direktør. 

Der er tale om en stilling med god bredde i opgaverne og ansvarsområdet, og du vil i høj grad være involveret i det operationelle arbejde. Du får ansvaret for at designe, udvikle og implementere løsninger indenfor de forskellige fagområder, og du vil efterfølgende selv have de løbende driftsopgaver, der knytter sig til opfølgning, kontrol og rapportering. Du vil få ansvaret for at bankens dialog, samspil og rapportering til myndighederne og øvrige interessenter lever op til de krav, der stilles, og du vil i den forbindelse være bankens ansigt både indad og udadtil. Endelig vil du løse ad hoc opgaver for bankens ledelse.

Vi forestiller os, at du har en baggrund som cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende – gerne med en overbygning som advokat. Har du kendskab til lovgivning indenfor finansiel virksomhed er det en fordel, men det er ikke et krav. Derimod ser vi gerne, at du har kendskab til compliance og har en opdateret viden om lovgivningen indenfor persondata. Og så har du mod på løbende at tilegne dig ny viden indenfor området. Du har som minimum 3-5 års praktisk erfaring – gerne fra den finansielle sektor eller en større virksomhed. 

Som person er du åben og udadvendt, og du kan arbejde både i teams og på egen hånd. Du er struktureret og systematisk, du har styr på dine ting og du er vant til at overholde deadlines på dine opgaver. Du er flittig og trives med en stor variation af opgaver, som du evner at holde kørende sideløbende, uden at tabe overblikket. Du er velformuleret i skrift og tale, og du evner at kommunikere om komplekse emner på en let forståelig måde. Endelig kan du se dig selv i en bank, hvor fleksibilitet, ansvarlighed, nærvær og lange relationer betyder noget.

Du tilbydes et spændende og udviklende job i en uformel organisation, hvor der både arbejdes professionelt med tingene og hvor der samtidig er plads til humor og gode sociale rammer. Da stillingen er nyoprettet, vil der være gode muligheder for selv at være med til at præge indholdet. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Har du mod på nye udfordringer, og kan du bringe værdi til Kreditbanken i denne stilling, så send din ansøgning mrk. ”CC-0418” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 73 62 90 00. Du kan få mere viden om Kreditbanken på www.kreditbanken.dk.