Adm. direktør

  • Aabenraa
  • Denne stilling er blevet besat

Arwos er Aabenraa Kommunes multiforsyningsselskab, der har ansvaret for håndtering af områderne Vand, Spildevand, Affald og Deponi. Til at lede selskabets daglige drift, og til at fortsætte udviklingen af virksomheden, der med stor succes er placeret som en central og innovativ infrastrukturvirksomhed for kommunens borgere og virksomheder, søger vi en ny adm. direktør. Arwos beskæftiger ca. 100 medarbejdere og holder til på Forsyningsvejen i Aabenraa.

Som adm. direktør får du ansvaret for at lede og udvikle organisationen, og for at sikre forsyningssikkerheden i kommunen. Samtidig får du ansvaret for at fremtidssikre Arwos, så man hele tiden er på forkant med udviklingen af løsninger, der gavner miljøet, og sikrer konkurrencedygtige priser. Det gør man bedst ved, at organisationen er ledet med en proaktiv tilgang til opgaverne, et innovativt mindset og en lederstil, der åbner for dialog og plads til udfoldelse. Ledelsen i Arwos består af den adm. direktør samt 4 afdelingschefer, hvis ansvarsområder er fordelt indenfor økonomi, affald, vand og forretningsdrift. Ledelsen varetager, med selvstændigt ansvar for det enkelte forretningsområde, den daglige drift, og sammen har ledelsen ansvar for at eksekvere strategi- og handlingsplaner. Den nuværende strategiperiode løber endnu et år, og det bliver den ny direktørs opgave, sammen den øvrige ledergruppe, at udarbejde indholdet i den kommende Strategi- og Handlingsplan og omsætte den til handling.

Den rette kandidat til jobbet har en baggrund fra forsyningssektoren eller nært beslægtede brancher, og er vant til at arbejde i feltet mellem den offentlige forvaltning og kommerciel forretningsdrift. Der lægges stor vægt på, at man har strategisk og operationel ledelseserfaring, og vi ser gerne, at man kan dokumentere resultater i udviklingen af innovative, resultatforbedrende løsninger indenfor forsyningsområdet. Du har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en økonomisk overbygning, og du har indsigt i de rammebetingelser, virksomheder som Arwos opererer under.

Som person har du en stærk personlig fremtræden og en naturlig gennemslagskraft. Du kommunikerer klart og tydeligt, og du evner at begå dig på alle organisatoriske niveauer. Du er åben og tilgængelig, og du er mere optaget af indhold og substans, end af titler. Du forstår, at det at drive en forsyningsvirksomhed er en samfundsopgave, der tjener vores alles interesser. Du er analytisk og logisk velbegavet, og du evner hurtigt at gennemskue komplekse sammenhænge og nå ind til sagens kerne. Du er forhandlingsvant, og du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.

Du tilbydes et meget spændende og udviklende job i en sektor, der både nu og i fremtiden undergår store forandringer. Du får muligheden for at sætte dit aftryk på Arwos fremtidige udvikling, og du vil få plads til både faglig, personlig og ledelsesmæssige udvikling. Du refererer til selskabets bestyrelse, og du vil få beslutningskompetence efter den direktionsinstruks, der følger med jobbet. Løn – og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætningerne for at løse denne opgave, så send din ansøgning mærket ”AD-0618” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00. Du kan læse mere om Arwos på www.arwos.dk.