Referencer

 

andersen_partners_logo
Andersen Partners | 
Managing partner Jacob Ravnsbo

Da vi i 2012 skulle rekruttere en ny CFO, var det Henrik Nielsen, der stod for processen. Jeg oplevede Henrik som en meget tillidsvækkende person. Han var meget dedikeret og let tilgængelig gennem hele processen og leverede en god sparring i forbindelse med rekrutteringen. Og vigtigst af alt: Det endte med, at vi fandt den helt rigtige kandidat til stillingen.

 

 

dot_logo

DOT A/S | Administrerende direktør Henrik Steen-Jørgensen

Henrik Nielsen har udført rekruttering og organisationsudvikling for DOT A/S gennem de seneste tre år. Det har han, fordi han er rigtig god til at leve sig ind i vores virksomhed og vores processer og forstå dem. Hans indlevelse betyder også, at han ikke snakker os efter munden, men er ærlig og ligefrem. Det giver en seriøs og grundig sparring, hvilket også er det, vi hører, fra de kandidater, der har været i kontakt med ham.

 

 

 

aao_steel_logo
AAO-Steel A/S | 
Administrerende direktør Jørn Krogager

Jeg vil ikke betænke mig ved at gå til Henrik Nielsen igen, næste gang vores HR-afdeling skal have hjælp eller sparring til at rekruttere specialister eller medarbejdere på højere lederniveau. Henrik har rekrutteret en række nøglemedarbejdere til os allerede, og det har han blandt andet, fordi han forstår virksomheden og ikke mindst vores strategi. Han gør sit forarbejde grundigt, og de fire medarbejdere, han foreløbig har hjulpet os med at finde, har virkelig gjort en forskel.

 

 

nykredit_logo
Nykredit Fyn | 
Områdedirektør Jens Østergaard

Når man i en rekrutteringsproces får præsenteret kandidater, så plejer det at være en tretrins-raket, hvor reelt kun den ene er fuldt kvalificeret. Sådan er det ikke, når Henrik Nielsen præsenterer kandidater. Han laver et godt og grundigt analysearbejde, og han udvælger og præsenterer altid tre fuldt kvalificerede kandidater. Hans unikke netværk i vores branche er helt afgjort også en fordel, og derfor har Henrik rekrutteret nøglemedarbejdere til Nykredit Odense gennem flere år.

 

 

arwos_logo
Arwos A/S | 
Administrerende direktør Christian Udby Olesen

Udfordrende, vedholdende og direkte. Det er de tre ord, der bedst beskriver Henrik Nielsen og hans måde at bidrage til strategi- og organisationsudvikling, som han har gjort det her hos Arwos. Man kan mærke, at Henrik virkelig har lyst til at bidrage med udsyn og holdning. Og så brænder han virkelig for, at vi får det fulde udbytte af det potentiale, som vores organisation besidder. Man kommer op i helikopteren, men man bevarer alligevel jordforbindelsen, og derfor er resultatet af en proces med Henrik også altid meget anvendeligt bagefter.